O nas

Zakład Energomontaż Północ realizuje inwestycje i modernizacje w energetyce, przemyśle chemicznym i petrochemicznym, przemyśle nafty i gazu, przemyśle off-shore (produkcja platform wiertniczych), ochronie środowiska oraz budownictwie przemysłowym i komunalnym. Oferta dla energetyki obejmuje m.in. modernizację bloków energetycznych w celu podniesienia ich sprawności, montaż bloków energetycznych dużej mocy na parametry nadkrytyczne, budowę instalacji odsiarczania i odazotowanie spalin, montaż nowoczesnych kotłów odzysknicowych dla bloków gazowo-parowych oraz montaż kotłów olejowych.

Posiadamy blisko sześćdziesięcioletnie doświadczenie w budownictwie przemysłowym dla energetyki, przemysłu rafineryjnego, stoczniowego, hutniczego i spożywczego w Polsce i za granicą.

Zakres działalności Zakładu Energomontaż Północ obejmuje kompleksowe wykonawstwo robót budowlano-montażowych, uruchamianie obiektów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, produkcję warsztatową i prefabrykację rurociągów i elementów stalowych.

Energomontaż-Północ od wielu lat świadczy swoje usługi w Niemczech, Czechach, na Węgrzech i w krajach skandynawskich.

Historia

Zakład Energomontaż Północ został utworzony w styczniu 1953 r. jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni "Energomontaż-Północ" z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa był montaż cieplnej i mechanicznej części elektrowni na obszarach Zarządów Energetycznych Okręgów: Północnego, Centralnego, Zachodniego oraz części Wschodniego. Wkrótce obszar działań nie ograniczał się do montażu instalacji i obiektów energetycznych, obejmował również montaże linii technologicznych, produkcję konstrukcji stalowych, zbiorników, elementów rurociągów przemysłowych, elementów statków, stacji kompresorów dla gazownictwa, budowę wielu obiektów przemysłowych. Pierwszą dużą inwestycją przemysłową, w której braliśmy udział, była budowa Huty Warszawa (1954 - 1969). Dla lepszego przedstawienia zakresu robót jakie byliśmy w stanie wykonać, została zmieniona nazwa przedsiębiorstwa na "Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni i Urządzeń Przemysłowych Energomontaż-Północ" (PMEiUP Energomontaż-Północ). Nazwa ta funkcjonowała do momentu przekształcenia przedsiębiorstwa w Spółkę Akcyjną.

Od początku swego istnienia przedsiębiorstwo, zatrudniające w szczytowym okresie ok. 7.500 pracowników, uczestniczyło w realizacji krajowych i zagranicznych inwestycji energetycznych. Do 1990 r. firma uczestniczyła w wybudowaniu 70% polskich elektrowni i elektrociepłowni zawodowych i przemysłowych, m.in. elektrowni: Pątnów-Adamów-Konin, Bełchatów, Połaniec, Kozienice, Dolna Odra, Jaworzno, Ostrołęka a także elektrowni wodnych w Żarnowcu i Żydowie.

Specjalizując się w montażu części cieplno-mechanicznych obiektów energetycznych i przemysłowych, a także w remontach, modernizacjach i rekonstrukcjach tych obiektów, firma realizowała roboty także w rafineriach i petrochemiach m.in. w Gdańsku i Płocku, oraz za granicą, w Mannheim w Niemczech oraz w Chemopetrol Litvinov w Czechach. Na rynkach zagranicznych Energomontaż-Północ zrealizował także szereg inwestycji energetycznych, m.in. w Algierii, Turcji, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, w Bułgarii, na Ukrainie, w Rosji oraz w Finlandii.

Na mocy ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych firmę włączono do programu powszechnej prywatyzacji i w dniu 15 listopada 1991 r. przekształcono w Spółkę Akcyjną pod firmą "Energomontaż-Północ". W 1992 roku Energomontaż-Północ rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej, składającą się z kilku wyspecjalizowanych spółek, zajmujących się wytwarzaniem rurociągów i konstrukcji stalowych oraz ich elementów, realizujących inwestycje i modernizacje oraz świadczących usługi serwisowe.

Akcje Spółki zadebiutowały na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, w systemie kursu jednolitego, w dniu 15 kwietnia 1998 r. W 1999 r. firma została wyróżniona nagrodą "Brązowego Byka" dla jednej z najlepszych spółek na rynku podstawowym. W ciągu 10 lat zmieniali się akcjonariusze, wartość akcji, a także ulegał zmianie kapitał akcyjny. Strategicznym akcjonariuszem Energomontażu-Północ został Polimex-Mostostal., jedna z największych polskich grup budowlanych.

W dniu 31 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie wpisu połączenia Polimex - Mostostal S.A (spółka przejmująca) ze spółką Energomontaż-Północ S.A. z siedzibą Warszawie (spółką przejmowaną) dokonanego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku spółki na Polimex-Mostostal S.A..